Paintball - Katowicki Bastion zdobyty przez kadetów klas mundurowych trzebińskiego Liceum Ogólnokształcącego

W sobotę kadeci klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini w samym sercu Górnego Śląska rozegrali na arenie Katowickiego Bastionu grę w paintballa według ustalonego scenariusza.

Więcej...

VIII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ

22.11.2018 odbyła się ósma edycja Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konkursu są: SPO "KADET", LO w Trzebini, TCK w Trzebini oraz WKU w Oświęcimiu. W tym roku był to szczególny konkurs pod wieloma względami. Przede wszystkim upamiętniliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości i pobiliśmy kolejny rekord jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń do festiwalu i wystąpień.

Więcej...

Wizytacja z BdSP MON w Trzebini

Dyrektor BdSP MON Waldemar ZUBEK zaszczycił naszych Kadetów wizytą, podczas której obserwował zajęcia realizowane przez Liceum w Trzebini w ramach Edukacji Wojskowej.

Więcej...

Konferencja dotycząca Obrony Terytorialnej i szkoleń rezerw w Polsce

18 października uczestniczyliśmy w Konferencji dotyczącej Obrony Terytorialnej i szkoleń rezerw w Polsce. Organizatorami byli Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie.

Więcej...

Obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe

W ramach zadania zleconego i finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej SPO Kadet było organizatorem czterodniowego obozu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe.

Więcej...

VII Forum Organizacji Pozarządowych powiatu chrzanowskiego

Przedstawiciele SPO "KADET' brali udział w VII Forum Organizacji Pozarządowych powiatu chrzanowskiego w Wygiełzowie. Podczas forum por. Maciej Michalczyk z WKU Oświęcim przybliżył rolę i zasady współpracy organizacji z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Więcej...

MSPO 2018

W ramach MSPO 2018 w Kielcach odbyła  się organizowana przez Biuro do Spraw Proobronnych konferencja nt. „Wkład organizacji proobronnych w umacnianie zdolności obronnych Państwa w stulecie odzyskania niepodległości" z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Wielkiej Brytanii. Nie mogło nas tam zabraknąć.

Więcej...

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 z Ministrem Obrony Narodowej

Kadeci klas mundurowych prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini brali udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego z Ministrem Obrony Narodowej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Więcej...

Czterodniowe obozy szkoleniowe - rekrutacja trwa

Stowarzyszenie proobronno – oświatowe „KADET” w Chrzanowie jest realizatorem zadania publicznego pod nazwą „Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo – zachodniej Polski).

 

 

 

Więcej...

Realizujemy zadanie publiczne zlecone i finansowane przez MON

Organizacja i przeprowadzenie czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo-zachodniej Polski)

Nabór uczestników – priorytetowo szkoły prowadzące klasy mundurowe uczestniczące w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" z w/w województw.

I turnus: 25 - 28 września 2018

II turnus: 22-25 października 2018

Miejsce szkolenia: Zawoja + Kraków Pasternik

ZAPRASZAMY!

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Więcej...