Czterodniowe obozy szkoleniowe - rekrutacja trwa

Stowarzyszenie proobronno – oświatowe „KADET” w Chrzanowie jest realizatorem zadania publicznego pod nazwą „Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo – zachodniej Polski).

 

 

 

Więcej...

Realizujemy zadanie publiczne zlecone i finansowane przez MON

Organizacja i przeprowadzenie czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo-zachodniej Polski)

Nabór uczestników – priorytetowo szkoły prowadzące klasy mundurowe uczestniczące w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" z w/w województw.

I turnus: 25 - 28 września 2018

II turnus: 22-25 października 2018

Miejsce szkolenia: Zawoja + Kraków Pasternik

ZAPRASZAMY!

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Więcej...

Kadeci na obozie letnim Spectrum 2018 w Estonii

W dniach 9.07-13.07.2018 nasi reprezentanci uczestniczyli w międzynarodowym letnim obozie organizowanym w Republice Estońskiej. Organizatorem obozu była Estońska Liga Obrony „Estonian Defence League”, która pełni rolę partnera zagranicznego Biura do Spraw Proobronnych MON.

W obozie wzięło udział ok. 1000 uczestników, reprezentujących głównie Estońską Ligę Obrony.

Pierwszego dnia pobytu w Estonii Kadeci zostali zapoznani z warunkami obozowiska oraz zasadami  szkoleniowymi, następnie z regulaminem, terminami zbiórek, obowiązującym harmonogramem obozu, w tym pobudki, porannej zaprawy, posiłków, sposobu wykonywania zadań, ciszy nocnej. Odpowiedni przydział dowódców podobozu z ramienia organizatorów dodatkowo wpłynął na respektowanie przez młodzież zasad podwładności służbowej w utworzonym w ten sposób pododdziale polskim.
Podczas obozu uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych dotyczących tradycji i historii Estonii, w tym przypadającej w bieżącym roku 100-letniej rocznicy powstania Republiki Estońskiej. W integracyjnym ognisku uczestniczyli pani Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid oraz inni przedstawiciele władz. Reprezentacja polska przekazała wiedze na temat ważnych wydarzeń historycznych kraju, ze szczególnym podkreśleniem przypadającej na ten rok 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Partnerzy zagraniczni otrzymali również foldery i broszury informacyjne dotyczące tych ważnych dla Polski wydarzeń, katalogi tematyczne obrazujące walory przyrodnicze, dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski, w szczególności Małopolski i Podkarpacia.

W zakresie wyszkolenia wojskowego poznaliśmy zasady poruszania się w lesie i korzystania z jego zasobów w celu przetrwania. Trening sprawności fizycznej obejmował sporty siłowe, biegi, pokonywanie przeszkód, sporty zespołowe. Pokonując poszczególne wyzwania trenowaliśmy umiejętności panowania nad emocjami, wytrwałości, cierpliwości i współpracy w zespole.

Dzięki obecności przedstawicieli wojsk brytyjskich i duńskich dodatkowo wymieniono doświadczenia uczestniczących krajów w zakresie szeroko rozumianych działań proobronnych.

Podczas dwóch uroczystych apeli (z okazji wizyty Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON oraz uroczystego zakończenia i podsumowania obozu) zaprezentowano wyszkolenie  młodzieży w zakresie ceremoniału wojskowego, uhonorowano symbole narodowe Polski i Estonii, wręczono pamiątkowo upominki o charakterze symbolicznym dla Polski i flagę państwową władzom Estońskiej Ligii Obrony.

Duże znaczenie w perspektywie rozwoju młodych ludzi i kontaktów zagranicznych odegrała konieczność komikowania się w języku angielskim, co poprawiło umiejętności i kompetencje językowe wszystkich uczestników obozu.

Więcej...

LO Trzebinia w programie pilotażowym MON

Wspierane przez nas Liceum Ogólnokształcące w Trzebini realizuje pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Więcej...

Sukces podczas Zlotu Kawalerów Orderu Virtuti Militari


 Podczas Zlotu Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach zdominowaliśmy podium.

 

Więcej...

III Powiatowy Dzień Kadeta

 Powiatowy Dzień Kadeta to cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszeniem proobronno-oświatowym "KADET" wraz z Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini oraz Trzebińskim Centrum Kultury. W tym roku Patronat Honorowy objął Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak.

Więcej...

Obóz szkoleniowy kadetów z LO Trzebinia

Kadeci naszego liceum rozpoczęli 5-dniowy obóz szkoleniowy w jednostce patronackiej - 5 bd im. S. HALLERA w Krakowie/Rząsce - w ramach przedmiotu EDUKACJA WOJSKOWA.

Więcej...

PATRON KLAS MUNDUROWYCH LO TRZEBINIA

Klasy mundurowe LO w Trzebini mają Patrona - został nim ks. Marian Luzar.

Więcej...

Święta Bożego Narodzenia 2017

Zdrowych, wesołych, radosnych, spędzonych w miłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd SPO "KADET"

Więcej...