Święto Organów Administracji Wojskowej Województwa Małopolskiego

27 października 2017r. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Organów Administracji Wojskowej Województwa Małopolskiego.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin ŻAL wręczył Zasłużonym odznaczenia i medale oraz podziękowania za współpracę na rzecz obronności Państwa. Uroczystość, która miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „NILA” w Krakowie, uświetnił koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Więcej...

Kurs "Prowadzącego strzelanie"

W dniach 26-27 października nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini uczestniczyli w kursie „Prowadzącego strzelanie”. Uprawnienia „Prowadzącego strzelanie” są niezbędne dla nauczycieli do prowadzenia strzelań i są nadawane po odbyciu kursu i zaliczeniu sprawdzianów z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Kurs wizytował przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych MON płk Witold GNIECKI.

„Kurs prowadzącego strzelanie dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe” zrealizowany został przez Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego jako zadanie powierzone do realizacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej...

"Obrona Terytorialna w Polsce: przeszłość - przyszłość"

24 października 2017 r. wzięliśmy udział w Konferencji naukowo – szkoleniowej „Obrona Terytorialna w Polsce: przeszłość – przyszłość”, która miała miejsce w siedzibie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Konferencję przygotował Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Więcej...

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera szkoły zakwalifikowane do Programu Pilotażowego

Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Michała DWORCZYKA, Ministerstwo Obrony Narodowej przystępuje do uruchomienia dotacji finansowych dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych.

Jako organ prowadzący  Liceum Ogólnokształcące w Trzebini wzięliśmy udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dyrektorem Biura do Spraw Proobronnych MON, które dotyczyło trybu i procedur przydziału dotacji oraz sposobu ich rozliczenia. Mieliśmy przyjemność gościć w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Rembertowie.

Więcej...

Piknik Kawaleryjski

1 października 2017 r. uczestniczyliśmy w Pikniku Kawaleryjskim organizowanym w Dworze Zieleniewskich w Trzebini.

Więcej...

Wielobój Strzelecki w ramach szkolenia zleconego przez MON

Prawie 100 ochotników stanęło do rywalizacji w Wieloboju Strzeleckim zorganizowanym w ramach zadania publicznego zleconego SPO „KADET” przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

 

Więcej...

Szkolenie strzeleckie z broni sportowej i centralnego zapłonu w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

23 września br. przeprowadziliśmy, w ramach zadania publicznego zleconego SPO „KADET” przez Ministerstwo Obrony Narodowej, „Szkolenie strzeleckie z broni sportowej
i centralnego zapłonu dla członków organizacji proobronnych”.

 

 

Więcej...

Rozpoczęliśmy Pilotażowy program MON dla klas mundurowych

W piątek, w prowadzonym przez nasze stowarzyszenie Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini, rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Więcej...

Szkolenie strzeleckie

Stowarzyszenie proobronno-oświatowe "Kadet" w Chrzanowie zaprasza do udziału w Szkoleniu i Wieloboju Strzeleckim dla członków Stowarzyszeń proobronnych w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W/w przedsięwzięcie odbywać się będzie na Strzelnicy Sportowej Pasternik w Krakowie, w dniu 23 września 2017.

 

Więcej...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach 5.09.2017

Podczas MSPO  Minister Obrony Narodowej przywitał Kadetów reprezentujących 50 szkół zakwalifikowanych do Pilotażowego Programu MON, wśród nich nasze trzebińskie liceum.

Więcej...