Czterodniowe obozy szkoleniowe - rekrutacja trwa

Realizacja zadania  polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego obozu szkoleniowego dla 100os., w rozbiciu na dwa turnusy, po 50 uczestników każdy. Warunkiem udziału szkół jest ich udział w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Uczestnicy odbywając szkolenie opanują umiejętności przewidziane w Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. Cele główne i szczegółowe szkolenia są tożsame z celami programowymi EW.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dokumenty do pobrania:

Informator

Karta uczestnictwa

Wróć