Obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe

W I turnusie obozu szkoleniowego realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego przez MON uczestniczyły szkoły prowadzące Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych: ZS nr 2 im. Sybirakow w Nowym Sączu oraz ZSP nr 2 w Jaworznie. Podczas obozu kadeci trenowali taktykę, rozpoznanie, terenoznawstwo. Odbyło się także szkolenie inżynieryjno - saperskie i strzeleckie oraz ćwiczenia pierwszej pomocy. Nie zapominano o kondycji kadetów, przeprowadzając codzienny poranny rozruch.

Wróć

Obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe

W I turnusie obozu szkoleniowego realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego przez MON uczestniczyły szkoły prowadzące Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych: ZS nr 2 im. Sybirakow w Nowym Sączu oraz ZSP nr 2 w Jaworznie. Podczas obozu kadeci trenowali taktykę, rozpoznanie, terenoznawstwo. Odbyło się także szkolenie inżynieryjno - saperskie i strzeleckie oraz ćwiczenia pierwszej pomocy. Nie zapominano o kondycji kadetów, przeprowadzając codzienny poranny rozruch.

Wróć