Realizujemy zadanie publiczne zlecone i finansowane przez MON

Organizacja i przeprowadzenie czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo-zachodniej Polski)

Nabór uczestników – priorytetowo szkoły prowadzące klasy mundurowe uczestniczące w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" z w/w województw.

I turnus: 25 - 28 września 2018

II turnus: 22-25 października 2018

Miejsce szkolenia: Zawoja + Kraków Pasternik

ZAPRASZAMY!

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Wróć